ก่อตั้งสาขาใหม่ที่ Nishishinjuku Shinjuku-ku Tokyo


2013/07/02

这篇新闻并无更加详细的内容。