Trang Web chính thức của FP HOTELS South-Namba đã được mở.


2016/12/01

Hôm nay, chúng tôi xin công bố trang Web chính thức của FP HOTELS South-Namba, dự định đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2017.

▼ Trang Wed chính thức của FP HOTELS South-Namba

https://southnamba.fphotels.com/vn/​

▼ Related Press Release
2016/07/04 KHAI TRƯƠNG “FP HOTELS” ( TÊN TẠM THỜI ), KHÁCH SẠN CHUYÊN DÙNG DU LỊCH NỘI ĐỊA KHU VỰC PHÍA NAM OSAKA VÀO MÙA XUÂN NĂM 2017​