บริษัท Financial Times และ บริษัท Statista ได้ออกประกาศ 1,000 บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย และบริษัทเราได้รับเลือกอยู่ในอันดับที่ 154


2018/02/13

บริษัท Financial Times และ บริษัท Statista ได้ออกประกาศ 1,000 บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย และบริษัทเราได้รับเลือกอยู่ในอันดับที่ 154

▼ เกี่ยวกับการจัดอันดับ 1,000 บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย
https://ig.ft.com/special-reports/ft-1000/asia-pacific/2018/