Theo công bố của tờ Financial Times và Statista, Công ty chúng tôi được xếp hạng thứ 154 trong tổng số 1000 công ty đang phát triển nhanh chóng tại khu vực Châu Á.


2018/02/13

Theo công bố của tờ Financial Times và Statista, Công ty chúng tôi được xếp hạng thứ 154 trong tổng số 1000 công ty đang phát triển nhanh chóng tại khu vực Châu Á.
 

▼ Về thứ hạng 1000 công ty đang phát triển trong khu vực Châu Á
https://ig.ft.com/special-reports/ft-1000/asia-pacific/2018/