กรุณาระวังอีเมลที่มีการแอบอ้างเป็นบริษัท FREEPLUS


2018/03/22

เนื่องด้วยทางFREEPLUSได้รับข้อมูลจากลูกค้าหลายท่าน เรื่องการได้รับอีเมลปลอมที่แอบอ้างว่ามาจากบริษัท FREEPLUS

ทาง FREEPLUS ขอแจ้งให้ทราบว่า อีเมลที่ส่งโดย FREEPLUS นั้นจะต้องเป็นอีเมลที่ลงท้ายด้วย 「********@freeplus.co.jp」เท่านั้น

ขณะนี้มีเหตุการณ์ที่หลายๆท่านได้รับอีเมลซึ่งมีชื่อคล้ายคลึงกัน ถูกส่งไปเพื่อให้ทำการโอนเงินไปยังเลขบัญชีซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับบริษัท FREEPLUS เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน ขอความกรุณาระมัดระวังในการตรวจสอบอีเมลให้ถี่ถ้วน

หากได้รับการติดต่อหรือได้รับข้อมูลต่างๆที่น่าสงสัยหรือไม่ถูกต้อง ขอความกรุณาทุกท่านแจ้งมายังบริษัท FREEPLUS เพื่อให้รับทราบข้อมูลด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ