[์หนังสือพิมพ์ Nikkei Shinbun] กำลังการจ้างงาน<ล่าง>(หน้า 3)ได้รับการแนะนำว่ามีระบบการจ้างงานระดับแนวหน้า เช่นการเข้าทำงานจริงของนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน เป็นบริษัทที่ถึงแม้บริษัทจะเล็กแต่ก


2014/07/16

แม้จะบอกว่า นักศึกษามีความต้องการในการเข้าทำงานที่บริษัทขนาดใหญ่ แต่ในนั้นก็ยังมีบริษัทที่ถึงแม้บริษัทจะเล็กแต่กลับมีแรงดึงดูดนักศึกษาเกิดขึ้นเรื่อยๆ

Plan-B บริษัทอินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง กล่าวว่า มีสวัสดิการที่พร้อม เช่น โรงอาหารพนักงานที่ใส่ใจสุขภาพ สวัสดิการที่ให้สิทธิ์ลาในวันเกิดของคนรักและคู่สมรสเช่น ระบบ วันหยุดเพื่อความรัก ทำให้เป็นที่นิยมกับนักเรียน 
แม้ได้รับการเสนองานในบริษัทชั้นนำแล้วก็ตาม แต่กลับสนใจจะเข้าบริษัทน้องใหม่ที่มีความท้ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของนักศึกษาดังกล่าวบริษัทเหล่านั้นจึงเริ่มมีการจัดบรรยายบริษัทขึ้น

การที่นักเรียนยอมรับเกี่ยวกับบริษัทน้องใหม่ คือความคุ้มค่าของงานซึ่งในบริษัทใหญ่ๆไม่มี 
บริษัทท่องเที่ยวในประเทศ FREEPLUS เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน จึงมีการให้นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าทำงานแล้วมาเริ่มทำงานจริงจังก่อนกำหนดการรับเข้าบริษัท โดยจ้างงานเป็นพนักงานสัญญา มีการชำระเงินเงินเดือนหรือมีกระทั่งโบนัส โดยคนที่เข้ารับการฝึกงานบางคน มีเงินเดือนแตกต่างกับคนที่เข้าบริษัทรุ่นเดียวกันเสียอีก 
นอกจากนี้ปีนี้ยังมีเปิดรับพนักงานเพื่อการขยายธุรกิจไปยังท้องถิ่นที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน เรียกว่าตำแหน่งนักผจญภัย นายเคนทาโร่ สุดะ ประธาน ให้สัมผัสประสบการณ์ทางธุรกิจที่มาจากศูนย์ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง 
ตำแหน่งนักผจญภัยคนแรก นายโชทาโร่ คัทสึโนะ กล่าวว่า สนุกเพราะสามารถที่จะทำงานอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจได้ทั้งๆที่ยังเป็นนักเรียน 

บริษัทขนาดใหญ่ยังคงมีความนิยมสูง แต่นักเรียนที่เริ่มหันหลังให้กับบริษัทใหญ่ๆแล้วมุ่งสู่บริษัทขนาดเล็กที่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ