[หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นNihon Keisai Shinbun] บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ การให้ความสำคัญของการจ้างพนักงานใหม่ (เศรษฐกิจคันไซB หน้า37) แนะนำการเซอร์ไพร์เข้ารับทำงานที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ที่มีลักษณะ


2014/06/17

ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวขึ้น บริษัทต่างๆก็เริ่มเพื่มการจ้างพนักงานจบใหม่ โดยบริษัทน้องใหม่ที่มีลักษณะการจ้างงานเป็นสไตล์ของตัวเองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแถบคันไซ

FREEPLUS บริษัทที่ทำตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย CEO นายเคนทาโร่ สุดะ ผู้ซื่งนำจดหมายรับเข้าทำงานไปส่งให้กับนักศึกษาผู้ผ่านงานถึงบ้านด้วยมือตัวเอง  นอกจากนั้นจดหมายรับเข้าทำงานฉบับนี้ เขียนตอนสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย โดยเขียนให้ทีละคนทีละคน เป็นจดหมายเพียงฉบับเดียวในโลกเท่านั้น 
「เพื่อให้คนรับรู้สึกมีไฟตั้งแต่ก่อนเข้าทำงานครับ」(CEO สุดะ) ในปีนี้ได้มอบใบผ่านงานไปแล้วถึง 15 คน ซึ่งการกระทำแบบนี้ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในงาน

Synergy Marketing บริษัทผู้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า มีการจับเข่าคุยกับทุกคนเพื่ออธิบายถึงเหตุผล สำหรับเด็กที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน บริษัทที่เข้าใจความรู้สึกของนักศึกษาเหล่านั้น มักจะประสบความสำเร็จในการคัดเลือกบุคคลากร
เพื่อป้องกันปัญหาคุณสมบัติผู้สมัครงานไม่ตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ บริษัทที่รับสมัครเองโดยไม่พึ่งเว็บไซต์จัดหางานก็เพิ่มมากขึ้น บริษัทเล็กๆเองก็เริ่มจัดกิจกรรมการสมัครงานด้วยตัวเองเช่นเดียวกับบริษัทที่มีชื่อใหญ่ๆ
การให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคคลากรในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่กิจการทั่วไปเท่านั้น ภาครัฐของเขตคันไซเองก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น มีการทำแผ่นพับรับสมัครงาน การโฆษณาต่างๆมากขึ้น

บทความอ้างอิง
URL