แผนลงทุนร่วมในบริษัทย่อยของสเตลล่า เจแปน บริษัทท่องเที่ยว ที่ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ


2017/12/21

บริษัท ฟรีพลัส จำกัด
CEO Kentaro Suda
ติดต่อสอบถาม Masaya Kikuchi, Manager of President’s Office

 

แผนลงทุนร่วมในบริษัทย่อยของสเตลล่า เจแปน บริษัทท่องเที่ยว
ที่ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ

 

บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตคิตะ เมืองโอซาก้า นำโดยนายเคนทาโร สุดะ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตจูโอ จังหวัดโตเกียว นำโดยนายฮิโรกิ โอโนเดระ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “สเตลล่า เจแปน”) มีความประสงค์จะแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัท ฟรีพลัส จำกัด ได้ตกลงแสดงความร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันในธุรกิจวางแผนและจัดการการบริการเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (International Charter Flight) กับบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด และเข้าถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ทางบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด ดำเนินการแจกจ่ายให้กับบุคคลที่มีความประสงค์ ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารในบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด และวางแผนเพื่อเน้นความร่วมมือในเดินหน้าในการเปิดบริษัทย่อยต่อไป

 

รายละเอียด

 

1. เบื้องหลังและความเป็นมา

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปีๆ และในปี 2016 ได้มีจำนวนเพิ่มจนถึง 24.04 ล้านคน (เพิ่มจากปีก่อน 21%) (*1) และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีจำนวน 40 ล้านคนในปี 2020 และ 60 ล้านคนในปี 2030 ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศจำนวนคร่าวๆ ของนักท่องเที่ยวในปีนี้จนถึงเดือนตุลาคมว่ามีถึง 23.79 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปีก่อน) และคาดการณ์ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นจะขยายตัวได้มากขึ้นอีก

    บริษัท ฟรีพลัส จำกัดได้เริ่มธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2010 ในระยะ 7 ปีได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ต่างๆ กว่า 550 บริษัทจาก 31 ประเทศ การผ่อนผันเรื่องวีซ่า และจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั้น ทางบริษัทฯ เองก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้เปิดรับเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน ในฤดูท่องเที่ยวอย่างเช่นเดือนเมษายน ช่วงซากุระ หรือเดือนตุลาคม ช่วงใบไม้สีแดง เพียงแค่เที่ยวบินปกตินั้นไม่สามารถรองรับความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่สนใจไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจร่วมกับสเตลล่า เจแปนในการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำตั้งแต่ปี 2016 และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มเติมมากจากเที่ยวบินปกติได้ ในการจัดการบริการเครื่องบินเช่าเหมาลำนั้น ทางสเตลล่า เจแปนได้ดำเนินการจัดหาลูกค้าเอ้าท์บาวด์ที่จะเดินทางจากญี่ปุ่นไปต่างประเทศ ส่วนทางฟรีพลัส เป็นผู้จัดหาลูกค้าอินบาวด์จากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ และสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินการในครั้งนี้

    การเพิ่มจำนวนของเครื่องบินเช่าเหมาลำนั้น แน่นอนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และนอกเหนือจากทัวร์เส้นทาง Golden Route  เส้นทางหลักที่เดินทางจากโอซาก้า เกียวโต ฟูจิ โตเกียว การบริการเครื่องบินเช่าเหมาลำยังสามารถเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ๆ สู่ท้องถิ่นอื่นๆ ได้อีกด้วย ทัวร์ที่เดินทางไปยังท้องถิ่นอื่นๆ นั้นที่ผ่านมาต้องเดินทางจากสนามบินนาริตะ หรือสนามบินคันไซ ซึ่งทำให้ใช้เวลาในการเดินทางมาก หากเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จัดให้ไปลงยังสนามบินท้องถิ่น ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายลงได้ เป็นการสร้างทัวร์ที่น่าสนใจได้ยิ่งขึ้นอีก

    ดังที่กล่าวมา ทางสเตลล่า เจแปนได้เข้ามาเติมเต็มในส่วนของธุรกิจการบินสู่ญี่ปุ่น ซึ่งทางฟรีพลัสไม่เคยทำมาก่อน และทางบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นอื่นๆ นอกเหนือจากเมืองหลัก ทางบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท่องเที่ยวให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาจนเป็นประเทศท่องเที่ยว

 

2. เกี่ยวกับบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด
ชื่อบริษัท:    บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด (Stellar Japan Co., Ltd.) https://www.stellar-japan.com
ก่อตั้ง:    9 มีนาคม 2007
เงินลงทุน:    10 ล้านเยน
กรรมการบริษัท:    นายฮิโรกิ โอโนเดระ
สถานที่ตั้ง:    4-11-7 Uehara Building 2 6th Floor, Ginza, Chuo-ku, Tokyo
รายละเอียดธุรกิจ:    บริการจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลำ, ตัวแทนจำหน่ายให้สายการบิน, บริการสนับสนุนการเดินอากาศ เป็นต้น
ลูกค้า :    กระทรวงคมนาคม (ญี่ปุ่น), กระทรวงกลาโหม (ญี่ปุ่น), Atlas Air, Uzbekistan Airways, การบินไทย, Garuda Indonesia Airline, MIAT Mongolian Airlines, Ethiopian Airlines,Delta Air Lines, T'way Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines, Fuji Dream Airlines เป็นต้น

 

3. เกี่ยวกับบริษัท ฟรีพลัส จำกัด
ชื่อบริษัท:    บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (FREEPLUS Inc.) http://www.freeplus.co.jp
ก่อตั้ง:        8 มิถุนายน 2007
เงินลงทุน:    115,009,440 เยน (รวมเงินทุนสำรอง)
กรรมการบริษัท:    นายเคนทาโร สุดะ
สถานที่ตั้ง:    4-20 Grand Front Osaka Tower A 29th Floor, Ofukacho, Kita-ku, Osaka
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น

 

4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
FREEPLUS Inc. President’s Office   Email: info@freeplus.co.jp