การจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านเยนให้กับ Peach Aviation Limited


2018/02/09

เรียน ทุกท่าน

บริษัท ฟรีพลัส จำกัด
CEO Kentaro Suda
ติดต่อสอบถาม Masaya Kikuchi, Manager of President’s Office

 

การจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านเยนให้กับ Peach Aviation Limited
 

บริษัทพัฒนาธุรกิิจการท่องเที่ยวสู่ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตคิตะ เมืองโอซาก้า นำโดยนายเคนทาโร สุดะ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัท พีช เอวิเอชัั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองทะจิริ เขตเซนนัน จังหวัดโอซาก้า นำโดยนายชินอิจิ อุเอโนะ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “พีช”) แจ้งให้ทราบว่า ได้เซ็นสัญญาการซื้อขายหุ้นกัน ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองบริษัทจะใช้ความรู้ความชำนาญและรูปแบบธุรกิจที่ได้ดำเนินมาถึงปัจจุบันนี้ ให้ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ และพยายามมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การมีส่วมร่วมในการตระหนักถึงการเป็นประเทศท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันนั้นก็แจ้งให้ทราบว่า ในขั้นแรกมีแผนที่จะเข้าร่วมในการค้าที่ได้รับการริเริ่มโดยพีช [COTABI] ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการสำรองการท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคล (แบบ C2C) โดยมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิภาคซึ่งมีแผนที่จะปล่อยภายในปีพ.ศ.2561

 

1. เบื้องหลังและความเป็นมา

    จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปีๆ และในปีพ.ศ.2560 ได้มีจำนวนเพิ่มจนถึง 28.69 ล้านคน (เพิ่มจากปีก่อน 19.3%) (*1) และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีจำนวน 40 ล้านคนในปีพ.ศ.2563 และ 60 ล้านคนในปีพ.ศ.2573 และคาดการณ์ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นจะขยายตัวได้มากขึ้นอีก

      บริษัท ฟรีพลัส จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 380,000 คนและบริษัทร่วมธุรกิจ 787 บริษัทจาก 31 ประเทศ อีกทั้งยังใช้เครือข่ายนี้ในการให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในเดือนเมษายนของปีพ.ศ.2560 ยังได้มีการเปิดอาคารแรกของโรงแรมที่พักสำหรับลูกค้าขาเข้า “FP HOTELS” ที่เมืองโอซาก้า และมีแผนท่ี่จะเปิดอาคารที่ 2 ในเดือนตุลาคมปีพ.ศ.2561 และอาคารที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธุ์ปีพ.ศ.2562 ที่เมืองฟุกุโอกะ หลังจากนั้นก็มีแผนที่จะพัฒนาไปทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นประเทศท่องเที่ยว บริษัทกำลังพยายามที่จะขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นให้ออกจากกรอบเดิมที่มี

    พีชนั้น นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปีพ.ศ.2555 ก็ได้ขยายธุรกิจโดยการพัฒนาเส้นทางใหม่ๆ และการเพิ่มฐานไปยังภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 ก็ได้มีการกำหนดแนวคิด "การแข่งขันด้านราคาเพื่อสร้างมูลค่า" ขึ้นและกำลังท้าทายสร้างโครงการใหม่ๆ ที่จะไม่ติดอยู่ในกรอบของบริษัทสายการบินด้วยการนำเสนอนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม เช่น การบริการลูกค้าด้วย AI การขายรถยนต์ในเครื่องบิน หรือการจ่ายเงินด้วย Bit Coin

    บริษัท ฟรีพลัส จำกัดที่มุ่งสู่การรวมธุรกิจแนวดิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและพีชที่สร้างและนำเสนอมูลค่าเพิ่มโดยรอบของสายการบิน ตระหนักถึงสัญญาการซื้อขายหุ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นด้วยการเสริมจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย และความพยายามในขั้นแรกนั้น การมีส่วมร่วมในการสร้างท้องถิ่นก็คือ [COTABI] เว็บไซต์สำหรับการสำรองการท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคล (แบบ C2C) ที่พีชกำลังพัฒนา บริษัท ฟรีพลัส จำกัดจะร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ นี่จะกลายเป็นก้าวแรกของธุรกิจที่ บริษัท ทั้งสองมีส่วนร่วมกันพยายามในการปรับปรุงมูลค่าองค์กรที่ยั่งยืนมากขึ้น

    เกี่ยวกับการลงทุนครั้งนี้ นายชินอิจิ อิโนะอุเอะ Representative Director และ CEO ของพีชได้กล่าวว่า “พีชได้ท้าทายความคิดสร้างสรรค์มากมายนอกเหนือจากกรอบการทำงานของสายการบินภายใต้แนวคิด "รถไฟเหาะ" และหวังว่า COTABI แพลตฟอร์มสำหรับการสำรองการท่องเที่ยวแบบ C2C จะเป็นความท้าทายครั้งต่อไปที่จะดึงดูดนวัตกรรมใหม่ในการเดินทางไปเรื่อยๆ ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ฟรีพลัส จำกัดที่มีแหล่งกำเนิดที่โอซาก้า เราจะทำให้การเดินทางในญี่ปุ่นครั้งนี้น่าตื่นเต้นมากขึ้นด้วยนวัตกรรมจากคันไซ”

    นอกจากนี้ นาย เคนทาโร่ สุดะ Representative Director และประธานบริษัท ฟรีพลัส จำกัด ได้กล่าวว่า “บริษัท ฟรีพลัส จำกัด ได้ท้าทายความคิดริเริ่มต่างๆ โดยมุ่งบูรณาการธุรกิจแนวดิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นรวมเพื่อให้บรรลุการเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว จากการลงทุนกับพีช ทำให้ตระหนักถึงธุรกิจที่ไม่สามารถทำได้ด้วยบริษัท ฟรีพลัส จำกัดเพียงลำพังว่าจะสามารถทำได้ในครั้งนี้ เราจะใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของพีชและเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น”

(* 1) จากคณะกรรมการการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (JNTO) จำนวนลูกค้าต่างประเทศ (จำนวนรวม)

 

2. เกี่ยวกับบริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด
ชื่อบริษัท:    บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (Peach Aviation Limited) https://corporate.flypeach.com/
สถานที่ตั้ง:    Quanzhou Airport, Tajiri-machi, Sennan-gun, Osaka
เงินลงทุน:    7,515,050,000 เยน
ผู้ถือหุ้น:    ANAHD 67%, First Eastern Aviation Holdings 17.9%, องค์การนวัตกรรมอุตสาหกรรม 15.1%
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจขนส่งทางอากาศ (ในและต่างประเทศ)
จำนวนพนักงาน:    962 คน (มกราคม 2561)      

 

3. เกี่ยวกับบริษัท ฟรีพลัส จำกัด
ชื่อบริษัท:    บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (FREEPLUS Inc.) https://www.freeplus.co.jp/
สถานที่ตั้ง:    4-20 Grand Front Osaka Tower A 29th Floor, Ofukacho, Kita-ku, Osaka
เงินลงทุน:    715,023,092 เยน (รวมเงินทุนสำรองและอื่นๆ) หลังจากเพิ่มทุนของบุคคลที่สามแล้ว
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจการจัดการโรงแรม ธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ
จำนวนพนักงาน:    139 คน (กุมภาพันธุ์ 2561)      

 

4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
FREEPLUS Inc. President’s Office    Email: info@freeplus.co.jp