【บริษัท สเตลล่า เจแปน จําากัด】การร่วมลงนามสญญาเป็ นส ั ําานักงานตัวแทนในประเทศญี่ปุ่ น ให้กับสายการบินน้องใหม่ของไทย New Gen Airways


2018/03/01

บริษัท สเตลล่า เจแปน จําากัด
ประธานบริษัท Hiroki Onodera
ติดต่อสอบถาม Nobutsune Funagushiการร่วมลงนามสญญาเป็ นส ั ําานักงานตัวแทนในประเทศญี่ปุ่ น
ให้กับสายการบินน้องใหม่ของไทย New Gen Airways

 

บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด ได้ร่วมลงนามสัญญาเป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศญี่ปุ่นให้กับสายการบินน้องใหม่ของไทย New Gen Airways คำว่า New Gen Airways มาจาก New Generation Airways ซึ่งมีความหมายว่า “สายการบินยุคใหม่”

แต่เดิมแล้ว ด้วยข้อกำหนดของ ICAO (International Civil Aviation Organization องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ทำให้ประเทศไทยถูกจำกัดสายการบินที่สามารถบินไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วนอกจากสายการบินไทย สายการบินอื่นไม่สามารถดำเนินการบินไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ การปลดข้อกำหนดนี้ ทำให้สายการบินสัญชาติไทยอื่น ๆ สามารถดำเนินการบินไปยังญี่ปุ่นได้

ปัจจุบันสายการบิน New Gen Airways ให้บริการเที่ยวบินแบบประจำทุกวันจากเมืองรองต่าง ๆ ทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังกรุงเทพมหานคร และเที่ยวบินภายในประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไปยังจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ในโอกาสนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ทางบริษัทฯ มีแผนให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากกรุงเทพมหานคร ไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น โดยใช้เครื่องบิน B737-800 จำนวน 189 ที่นั่ง บริษัทฯ มี B737-800 จำนวน 8 ลำ และ B737-400 จำนวน 3 ลำ และในอนาคตทางบริษัทฯ มีแผนนำเครื่องบินแบบลำตัวกว้างมาใช้เพื่อเปิดให้บริการเส้นทางประจำไปยังประเทศญี่ปุ่น ทางด้านของ New Gen Airways นั้น การได้ร่วมมือกับบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด เป็นการช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากไทยได้มากขึ้นอีก เที่ยวบินเช่าเหมาลำเที่ยวแรกไปยังภาคตะวันตกของญี่ปุ่นนั้นมีแผนเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยจะเจรจาหารือกับสนามบิน และบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ เพื่อกำหนดสนามบินปลายทางต่อไป

ทาง FREEPLUS ซึ่งได้ร่วมมือกันทางธุรกิจกับ บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัดอยู่แล้วนั้น การได้เข้ามาเป็นสำนักงานตัวแทนให้แก่ New Gen Airways ถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และคาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจอื่น ๆ ไปได้อีก อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายส่งเสริมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นประเทศท่องเที่ยว โดยสร้างสภาพแวดล้อมให้การเดินทางไปยังเมืองหลัก และท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศ
◾️ เกี่ยวกับบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด

ชื่อบริษัท:        บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด (Stellar Japan Co., Ltd.) https://www.stellar-japan.com
ก่อตั้ง:        9 มีนาคม 2550
เงินลงทุน:    10 ล้านเยน
กรรมการบริษัท:    นายฮิโรกิ โอโนเดระ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท
สถานที่ตั้ง:    4-11-7 Uehara Building 2 6th Floor, Ginza, Chuo-ku, Tokyo
รายละเอียดธุรกิจ:    บริการจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลำ, ตัวแทนจำหน่ายให้สายการบิน, บริการสนับสนุนการเดินอากาศ เป็นต้น
ลูกค้า:    กระทรวงคมนาคม (ญี่ปุ่น), กระทรวงกลาโหม (ญี่ปุ่น), Atlas Air, Uzbekistan Airways, การบินไทย, Garuda Indonesia Airline, MIAT Mongolian Airlines, Ethiopian Airlines, Delta Air Lines, T'way Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines, Fuji Dream Airlines เป็นต้น◾️ เกี่ยวกับบริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด

ชื่อบริษัท:    นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (New Gen Airways Company Limited) https://www.newgenairways.com
ก่อตั้ง:        27 ธันวาคม 2556
กรรมการบริษัท:    นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สถานที่ตั้ง:    ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา และธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ที่ไม่มีตารางเวลา เป็นต้น◾️ เกี่ยวกับบริษัท ฟรีพลัส จำกัด

ชื่อบริษัท:        บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (FREEPLUS Inc.) http://www.freeplus.co.jp
ก่อตั้ง:        8 มิถุนายน 2550
เงินลงทุน:    715,023,092 เยน (รวมเงินทุนสำรอง)
กรรมการบริษัท:    นายเคนทาโร สุดะ ประธานบริษัท
สถานที่ตั้ง:    4-20 Grand Front Osaka Tower A 29th Floor, Ofukacho, Kita-ku, Osaka
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม และธุรกิจสนับสนุน การเป็นประเทศท่องเที่ยว◾️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด Nobutsune Funagushi โทร: 03-6226-3733 E-mail: info@stellar-japan.com