【บริษัท สเตลล่า เจแปน จําากัด】การเปิดเส้นทางบินเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างไทย และฮิโรชิม่ากับ NewGen Airways


2018/06/29

29 มิถุนายน 2561

 


บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด
ประธานบริษัท Hiroki Onodera
ติดต่อสอบถาม Shigeki Misawa

 


การเปิดเส้นทางบินเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างไทย และฮิโรชิม่ากับ NewGen Airways

ประธานบริษัท NewGen Airways เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโรชิม่า

และหารือเรื่องการเปิดเส้นทางบินแบบประจำ


 

บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตจูโอ จังหวัดโตเกียว นำโดยนายฮิโรกิ โอโนเดระ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “สเตลล่า เจแปน”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเรื่องการจัดหาเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสายการบิน New Gen Airways สายการบินน้องใหม่ของไทยที่ทางสเตลล่า เจแปนเป็นตัวแทนจำหน่วยในประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศไทย และจังหวัดฮิโรชิม่า

 

เที่ยวบินเช่าเหมาลำในครั้งนี้จะบินตรงระหว่างสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ และสนามบินฮิโรชิม่า ญี่ปุ่นในวันที่ 11 และ 15 สิงหาคมนี้ โดยเครื่องบินที่ใช้จะเป็นเครื่องโบอิ้ง B737-800 ที่นั่งชั้นประหยัดจำนวน 189 ที่นั่ง สายการบิน New Gen Airways มาจาก New Generation Airways เป็นสายการบินยุคใหม่ของไทย ซึ่งในปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจากเมืองรองต่างๆ ทั่วสาธารณรัฐประชนชนจีนมายังกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เป็นการเปิดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำครั้งแรกสู่ประเทศญี่ปุ่น

 

ในปัจจุบัน เส้นทางบินตรงจากจังหวัดฮิโรชิม่าสู่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าประจำเส้นทาง ซึ่งการเปิดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาให้สามารถให้บริการเที่ยวบินแบบประจำได้ และในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ประธานบริษัท New Gen Airways จะเดินทางเพื่อมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโรชิม่า และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเปิดเส้นทางบินประจำ

 


ทาง FREEPLUS ซึ่งได้ร่วมมือกันทางธุรกิจกับสเตลล่า เจแปนอยู่แล้วนั้น การได้เข้ามาเป็นสำนักงานตัวแทนให้แก่ New Gen Airways ถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และคาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ไปได้อีก อีกทั้งทางฟรีพลัสยังมีเป้าหมายส่งเสริมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นประเทศท่องเที่ยว โดยสร้างสภาพแวดล้อมให้การเดินทางไปยังเมืองหลัก และท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ


◾️ เกี่ยวกับบริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด

ชื่อบริษัท:        บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด (Stellar Japan Co., Ltd.)

            https://www.stellar-japan.com

ก่อตั้ง:            9 มีนาคม 2550

เงินลงทุน:        10.05 ล้านเยน

กรรมการบริษัท:        นายฮิโรกิ โอโนเดระ ประธานบริษัท

สถานที่ตั้ง:        4-11-7 Uehara Building 2 6th Floor, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

 

รายละเอียดธุรกิจ:    บริการจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลำ, ตัวแทนจำหน่ายให้สายการบิน,

บริการสนับสนุนการเดินอากาศ เป็นต้น

ตัวแทนจำหน่ายในญี่ปุ่น:Sky Angkor Airlines, Citylink, NewGen Airways, Hunnu Air, Easter Jet

ลูกค้า:            กระทรวงวคมนาคม (ญี่ปุ่น), กระทรวงกลาโหม (ญี่ปุ่น), Atlas Air,

Uzbekistan Airways, การบินไทย, Garuda Indonesia Airline,

MIAT Mongolian Airlines, Ethiopian Airlines, Delta Air Lines, T’way Airline, All Nippon Airways, Japan Airlines, Fuji Dream Airlines เป็นต้น


 

◾️ เกี่ยวกับบริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด
ชื่อบริษัท:        นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (New Gen Airways Company Limited)    

https://www.newgenairways.com

ก่อตั้ง:            27 ธันวาคม 2556
กรรมการบริษัท:        นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สถานที่ตั้ง:        ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา และธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร

ทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา เป็นต้น

 

◾ เกี่ยวกับบริษัท ฟรีพลัส จำกัด

ชื่อบริษัท:        บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (FREEPLUS Inc.) http://www.freeplus.co.jp
ก่อตั้ง:            8 มิถุนายน 2550
เงินลงทุน:        715,023,092 เยน (รวมเงินทุนสำรอง)
กรรมการบริษัท:        นายเคนทาโร สุดะ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
สถานที่ตั้ง:        4-20 Grand Front Osaka Tower A 29th Flr., Ofukacho, Kita-ku, Osaka
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม

และธุรกิจสนับสนุนการเป็นประเทศท่องเที่ยว◾️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท สเตลล่า เจแปน จำกัด

Mr.Shigeki Misawa

โทรศัพท์: 03-6226-3733

อีเมล์: info@stellar-japan.com