เราด้ศเเผู้ดำเนินการด้านที่ดินเเในญี่ปุ่น

2018/03/22 กรุณาระวังอีเมลที่มีการแอบอ้างเป็นบริษัท FREEPLUS
2018/03/01 【บริษัท สเตลล่า เจแปน จําากัด】การร่วมลงนามสญญาเป็ นส ั ําานักงานตัวแทนในประเทศญี่ปุ่ น ให้กับสายการบินน้องใหม่ของไทย New Gen Airways
2018/02/13 บริษัท Financial Times และ บริษัท Statista ได้ออกประกาศ 1,000 บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย และบริษัทเราได้รับเลือกอยู่ในอันดับที่ 154
2018/02/09 การจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านเยนให้กับ Peach Aviation Limited
2017/12/21 แผนลงทุนร่วมในบริษัทย่อยของสเตลล่า เจแปน บริษัทท่องเที่ยว ที่ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ
2017/12/15 การลงทุนกบัfloor vrบริษทัผผู้ลิตวีดีโอVRและประสบการณ์VR
2017/10/02 เปิดให้บริการ FP HOTELS โรงแรมสำหรับอินบาวด์แห่งใหม่ ณ เมืองฮาคะตะ จังหวัดฟุกุโอกะ ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2019
2016/12/01 เว็บไซต์ FP HOTELS South-Namba เปิดให้บริการ
2016/11/15 เปิดให้บริการโรงแรม FP HOTELS สำหรับอินบาวด์โดยเฉพาะเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งย่านโอซาก้ามินามิ ในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงปี 2018
2016/07/04 การเปิดให้บริการโรงแรม “ FP HOTELS ” ( ชื่อไม่เป็นทางการ ) โรงแรมสำหรับอินบาวด์ในย่านมินามิโอซาก้าในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2017