Description of business activities

สร้างความเข้มแข็งให้ญี่ปุ่น มอบรอยยิ้มให้แก่โลก ด้วยธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

 

ฟรีพลัสกำลังขยายธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น โดยมีธุรกิจให้จัดหาบริการต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นหลัก
บริษัทฯ เริ่มเข้ามาในธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2010 โดยเริ่มจากการจัดหาบริการเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างแรก
และจากก้าวเล็กๆ นั้น ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้พัฒนาจนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นถึง 6 ประเภท

ทางบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการรวมธุรกิจต่างๆ ให้เข้ากันได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น
เพื่อ "สร้างญี่ปุ่นให้เป็นประเทศท่องเที่ยว ขยายแฟนของประเทศญี่ปุ่นไปทั่วโลก เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้ญี่ปุ่น"
ทางบริิษัทฯ มีเป้าหมายขยายธุรกิจนี้เพื่อให้เป็นแกนหลักของวงการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

นำความเข้มแข็งคืนสู่ญี่ปุ่น เพิ่มรอยยิ้มให้แก่โลก ด้วยธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
นี่คือเหตุผลของการมีอยู่ของฟรีพลัส

 

ปัจจุบัน ทางบริษัทมีการติดต่อกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศทั่วโลก
มากกว่า 960 บริษัทใน 37 ประเทศ  และรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มากกว่า 1 แสนคนภายใน 1 ปี

Group Tour
FIT
MICE

JAPAN TIMELINE
JAPAN TIMELINE เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว
และข้อมูลการท่องเที่ยวของ 47 จังหวัดในญี่ปุ่น