เราคือ Land Operation ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
และเนื่องจากบริษัทของเรารับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
เราจึงมีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับรองนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างดี
สามารถรับได้ทั้งกรุ๊ปทัวร์ และกรุ๊ปเดี่ยว
โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 60 คนให้บริการเสนอแผนการเดินทาง และดูแลการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นไปอ