เราคือ Land Operation ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
กว่า 80% ของทัวร์ที่ทางบริษัทเราดูแลเป็นทัวร์กรุ๊ป
และเนื่องจากบริษัทของเรารับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
เราจึงมีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับรองนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างดี
โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 60 คนให้บริการเสนอแผนการเดินทาง และดูแลการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นไปอย่างราบรื่น

* ทางบริษัทมีรถบัสขนาดใหญ่ 5 คันซึ่งเป็นของบริษัทเอง

FREEPLUS GO