JAPAN TIMELINE เป็นเว็บไซต์ที่หน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวให้กับบริษัททัวร์ทั่วโลกเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ แต่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้เช่นกัน
โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะมีบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัว และสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลการท่องเที่ยวได้จุดเด่นของ JAPAN TIMELINE ไม่ใช่แค่เพียงลงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แต่มีข้อมูลสดๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ อัพเดตลงใน TIMELINE ด้วย
ซึ่งมีแต่หน่วยงานท้องถิ่นเองเท่านั้นที่สามารถทำได้
ข้อมูลทั้งหมดใน TIMELINE มีการแปลและเผยแพร่ทั้งหมด 6 ภาษา

 

JAPAN TIMELINE