เราคือ Land Operation ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
และเนื่องจากบริษัทของเรารับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
เราจึงมีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับรองนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างดี
โดยมีประสบการณ์ในการดูแลกรุ๊ปทัวร์ MICE มาแล้ว ดังนี้