เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท FREEPLUS Inc.
ก่อตั้ง 8 มิถุนายน ค.ศ.2007
กรรมการบริหารของบริษัท

President and Representative Director /Hisato Ono
Director /Kentaro Sato
Director /Sicong Li

Auditor/Takatoshi Takahashi

40,000,000 JPY
จำนวนพนักงาน 157 คน (รวมสำนักงานในต่างประเทศ)  
เนื้อหากิจการ

ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น  

ธุรกิจโรงแรมที่พัก
ธุรกิจส่งเสริมการเป็นประเทศท่องเที่ยว

ที่ตั้งสำนักงาน

Osaka head office

1-2-23 Hanazonokita, Nishinari-ku, Osaka 557-0016, Japan

 

Beppu branch office
Beppu City Children's Museum 2F
1-3 Suehiro-machi, Beppu 874-0938, Oita, Japan