เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท FREEPLUS Inc.
ก่อตั้ง 8 มิถุนายน ค.ศ.2007
กรรมการบริหารของบริษัท

ประธานบริษัท   Kentaro Suda
กรรมการบริหาร  Hiroaki Konishi
กรรมการบริหาร  Hiroki Mita
กรรมการบริหาร  Hidetomi Kanda
ผู้ตรวจสอบบัญชี  Yoshiyuki Matsumoto

เงินทุน 715,023,092 JPY ( Including capital reserve and so on )
จำนวนพนักงาน 161 คน (รวมสำนักงานในต่างประเทศ)  
เนื้อหากิจการ

ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น  

ธุรกิจโรงแรมที่พัก
ธุรกิจส่งเสริมการเป็นประเทศท่องเที่ยว

องค์กรที่เข้าร่วม นิติบุคคลทั่วไป องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุน การท่องเที่ยวเอเชียอินบาวด์ (AISO)
ที่ตั้งสำนักงาน

Osaka head office

Grand Front Osaka, Tower A 29F
4-20 Ofukacho, Kita-ku, Osaka 530-0011, Japan  

 

Hokkaido branch office
Frate SAPPORO Suite 510
1-1-12 South Ni-jyo East, Cyuo-ku, Sapporo 060-0052 , Hokkaido, Japan