ทางบริษัท FREEPLUS เราต้องการพนังงานผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้