Nội dung kinh doanh FREEPLUS chuyên về land tour Nhật Bản

Với việc kinh doanh lĩnh vực du lịch Nhật sẽ tạo tiếng cười cho cả thế giới, thúc đẩy Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.


FREEPLUS hiện tại đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh liên quan đến du lịch Nhật dựa trên việc cung cấp các dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài. Tuy chỉ là một bước nhỏ, hiện tại công ty đã phát triển được 6 loại dịch vụ. Chúng tôi mở rộng lĩnh vực kinh doanh du lịch Nhật với tiêu chí mong muốn Nhật Bản trở thành quốc gia du lịch, tăng số người hâm mộ Nhật trên toàn thề giới, ngành du lịch trở thành nguồn động lực cho Nhật Bản.

Với lĩnh vực kinh doanh du lịch Nhật, chúng tôi chúng tôi muốn nước Nhật phát triển , tại niềm vui trên toàn thế giới. Chính điều đó tạo nên sự tồn tại có ý nghĩa của công ty FREEPLUS.
 

Hiện tại, chúng tôi đang liên kết và làm việc với 
trên 960 công ty du lịch thuộc 37 quốc gian trên thế giới.
Năm vừa qua đã có hơn 10 ngàn khách du lịch đến Nhật 
thông qua công ty chúng tôi. 

Group Tour
FIT
MICE

JAPAN TIMELINE
JAPAN TIMELINE là một trang Web tổng hợp về thông tin các
điểm tham quancủa 47 tỉnh thành phố Nhật Bản.