Chúng tôi là những điều hành tour du lịch Nhật Bả chuyên nghiệp.
Nhóm điều hành xử lý 80% các nhóm tour du lịch đoàn thể.
Công ty chúng tôi tiếp nhận một lượng khách lớn từ nước ngoài đến tham quan Nhật Bản, thhieets kế các lịch trình
phong phú và sinh động.
Hơn 60 nhân viên kinh doanh luôn hộ trợ công ty du lịch các lộ trình mới để có một sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

※Chúng tôi sở hữu 5 xe bus cỡ lớn ( như hình bên dưới)

FREEPLUS GO