JAPAN TIMELINE là một trang Web có mục đích chính là cung cấp thông tin du lịch của các tỉnh thành địa phương
trên toàn quốc đên các công ty du lịch trên toàn thế giới.
Mặc dù đây là trang web hướng đến các công ty du lịch nhưng các thông tin trên trang thong tin này có thể giúp cho
những người có sở thích về Nhật Bản có thể tìm hiểu thêm về những phong cảnh văn hóa Nhậ Bản.
Phát hành tài khoản chuyên dụng cho mỗi khu vực tỉnh thành, chúng tôi liên ltucj cập nhật các thông tin du lịch mới nhất.
Đặc điểm của JAPAN TIMELINE là không chỉ hướng dẫn các địa điểm du lịch、“bhienj tại、khu vực này có thông tin gì đang xảy ra" 
TIMELINE có thể cập nhật thường xuyên.
Với các khu vực địa phương、“thông tin hiện tại”、có thể trền tải một cách chính xác nhất đến thế giới bởi các thông tin trực tiếp 
từ chính quyền địa phương.。
Tất cả các thông tin của TIMELINE được dịch thuật bằng 6 ngôn ngữ khác nhau.

 

JAPAN TIMELINE