Chúng tôi là những điều hành tour du lịch Nhật Bả chuyên nghiệp.
Nhóm điều hành xử lý 80% các nhóm tour du lịch đoàn thể.
Công ty chúng tôi tiếp nhận một lượng khách lớn từ nước ngoài đến tham quan Nhật Bản, thhieets kế các lịch trình
phong phú và sinh động.
Là một nhà điều hành、chúng tôi cũng tổ chức các chương trình MICE.
Như ví dụ sau đây.