Sơ lược FREEPLUS chuyên về land tour Nhật Bản

Tên công ty FREEPLUS Inc.
Thành lập Ngày 8 tháng 6 năm 2007
Giám

Tổng giám đốc   Kentaro Suda
Giám đốc    Hiroaki Konishi
Giám đốc    Hiroki Mita
Giám đốc    Hidetomi Kanda
Kiểm toánviên  Yoshiyuki Matsumoto

Vốn điều lệ 715,023,092 JPY ( Including capital reserve )
Số lượng nhân viên 167 ( bao gồm nhân viên văn phòng nước ngoài )
Nội dung kinh doanh

Kinh doanh du lịch Nhật Bản

lĩnh vực thúc tiến du lịch quốc gia    
lĩnh vực ki doanh khách sạn   

Văn phòng  

Osaka head office
Grand Front Osaka, Tower A 29F
4-20 Ofukacho, Kita-ku, Osaka 530-0011, Japan  

 
Hokkaido branch office
Frate SAPPORO Suite 510
1-1-12 South Ni-jyo East, Cyuo-ku, Sapporo 060-0052 , Hokkaido, Japan