Sơ lược FREEPLUS chuyên về land tour Nhật Bản

Tên công ty FREEPLUS Inc.
Thành lập Ngày 8 tháng 6 năm 2007
Giám

Tổng giám đốc    Kentaro Suda
Giám đốc     Hiroaki Konishi
Giám đốc     Masaya Kakiuchi

Giám đốc     Atsuki Masuda
Giám đốc bên ngoài Jyunya Okamura
Kiểm toánviên   Yoshiyuki Matsumoto

Vốn điều lệ 715,020,000 JPY ( Including capital reserve )
Số lượng nhân viên 269 ( bao gồm nhân viên văn phòng nước ngoài )
Nội dung kinh doanh

Kinh doanh du lịch Nhật Bản

lĩnh vực thúc tiến du lịch quốc gia    
lĩnh vực ki doanh khách sạn   

Văn phòng  

Osaka head office
Grand Front Osaka, Tower A 29F
4-20 Ofukacho, Kita-ku, Osaka 530-0011, JapanOpen map


Hokkaido branch office
SAPPORO CREST BLDG 7F
Nishi 4-4-3, Kita 7-jome, Kita-ku, Sapporo , Hokkaid 060-0807, Japan

 

Beppu branch office
Beppu City Children's Museum 2F
1-3 Suehiro-machi, Beppu, Oita 874-0938, Japan