FREEPLUS News

FREEPLUS News


2016/12/01 Trang Web chính thức của FP HOTELS South-Namba đã được mở.
2016/01/12 We moved head office to Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka.
2014/07/22 Di chuyển trụ sở chính, Đã hội nhập 2 văn phòng của trụ sở chính
2014/06/30 Đóng cửa văn phòng đại diện FREEPLUS Vietnam
2014/04/01 Thông báo tuyển chọn giám đốc
2014/01/23 Đã bắt đầu mở văn phòng thứ 2 tại trụ sở chính
2013/07/02 Đã mỡ chi nhánh Tokyo tại Nishi Shinjuku, Shinjuku
2013/05/01 Đã di chuyển văn phòng chi nhành FREEPLUS Shanghai ( công ty con)
2013/04/01 Đã mở chi nhành FREEPLUS Indonesia ( Văn phòng kinh doanh)
2013/04/01 Gia tăng vốn điều lệ 15,000,000 Yên
2013/03/04 Đã di chuyển trụ sở chính tại Dojimaham, Kita-ku, Osaka
2012/03/01 Đã mở chi nhành FREEPLUS Việt Nam ( Văn phòng kinh doanh hà Nội)
2011/12/12 Phát hành dịch vụ Trung Quốc + ASean SEO Service với bộ phận SEO
2011/05/13 Đã lựa chọn 100 công ty Marketing WEB, chương trình SEO
2011/05/09 Đã di chuyển văn phòng trụ sở Tokyo đến Minatoku, Minami, Aoyama
2011/04/01 Thông báo liên quan đến lựa chọn giám đốc
2010/10/04 Đang ký giấy phép kinh doanh du lịch hạng 3 ( Giấy phép đăng lý kinh doanh du lịch chương 3 số 2575)
2010/09/30 Thành lập công ty con tại Thượng Hải trong tâm kinh doanh lữ hành du lịch Nhật Bản
2010/04/01 Mở văn phòng tại Akasaka, Minato-ku, Tokyo
2010/03/31 Kết thúc kinh doanh mua bán giày Nhật Bản chế tạo AKIZUMI
2009/02/01 Mở dịch vụ SEO
2008/11/25 Mở dịch vụ mua bán giày AKIZUMI đầu tiên
2008/05/27 Gia tăng vốn điều lệ 10,000,000 Yên
2008/05/20 Di chuyển văn phòng Toyohashi, Kita-ku, Osaka
2007/08/22 Được cấp phép lao động theo quy định đặc biệt (Toku 27-302.536)
2007/07/01 Mở dịch vụ phần mềm IT
2007/06/08 Thành lập công ty TNHH FREEPLUS (Nakashimaku, Higashiyodogawaku, Osaka)