Về xử lý thông tin cá nhân.

FREEPLUS Inc. Về xử lý thông tin cá nhân.

Công ty chúng tôi nhắm đến mục tiêu hiện thực triết lý kinh doanh “Những thành viên tuyệt vời nhất trên thế giới sẽ trao tặng những ký ức đọng lại trong đời người cho những khách hàng tuyệt vời trên toàn thế giới thông qua kinh doanh du lịch Nhật Bản và kinh doanh SEO(SEO: Search Engine Optimization: tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). Công ty chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc bảo quản thông tin cá nhân của khách hàng được xem như là một trách nhiệm mang tính xã hội. Sau khi quyết định phương châm chính sách bảo mật thông tin cá nhân để đảm bảo việc quản lý thông tin cá nhân của quý khách hàng được chặt chẽ. Chúng tôi xin tuyên bố vận dụng, thực thi và duy trì chính sách bảo mật thông tin cá nhân như sau.

 1. Thu thập thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi sẽ thông báo chi tiết trước về mục đích sử dụng, cung cấp, vô hiệu ủy thác, và các câu hỏi trong phạm vi khả năng có thể. Hơn thế những thông tin cá nhân đã thu thập. Thêm vào đó chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin trong phạm vị mục đích sử dụng, ngăn ngừa không sử dụng ngoài mục đích sử dụng.
 2. Sử lý thông tin cá nhân Các thông tin cá nhân đã được nhận được sử dụng với mục đích kết nối giữa khách hàng và các nơi cung cấp dịch vụ để chứng minh hoặc yêu cầu khách hàng. Hơn thế chúng tôi luôn tuân thủ thực hiện theo phương châm bảo quản thông tin cá nhân dựa trên văn bản hướng dẫn của pháp luật dựa trên các nghiệp vụ đã được quy định theo pháp luật nhà nước.
 3. Cung cấp thông tin cá nhân
  Nhưng thông cá nhân đã thu thập được từ khách hàng khi chưa có sự đồng ý của khách hàng thì sẽ không cung cấp cho người thứ 3. Tuy nhiên đối với những nơi cung cấp dịch vụ công ty chúng tôi sẽ có trường cần thiết gửi các thông tin liên quan đến nghiệp vụ được sử lý an toàn.
 4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân đã được ủy thác
  Những thông tin cá nhân đã được giao từ nơi ủy thác sẽ được sử dụng quản lý chặt chẽ trong pham vi phương châm chính sách bảo mật thông tin cá nhân và trong phạm vi thỏa thuận.
 5. Tính chính xác và tính cơ mật của thông tin cá nhân
  Thông tin của khách hành được lưu giữ chính xác và luôn được cập nhật nhằm chặn sự truy cập cá nhân trái phép, mất mát, phá hủy, giả mạo…các thông tin cá nhân.
 6. Đính chính - hiện thị thông tin cá nhân
  Trường hợp có nguyện vọng đính chính, xác nhận thông tin cũng như phiền não từ bản thân cá nhân của khách hành chúng tôi sẽ dựa theo quy đinh hoặc điều chỉnh thẻ chế trong công ty để đối ứng một cách nhanh chóng và thích hợp nhất.
 7. Đối ứng thảo luận- khiếu nại
  Liên quan đến trường hợp thảo luận, khiếu nại việc sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi sẽ đối ứng một cách nhanh chóng và thích hợp.
 8. Về việc thay đổi hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, chính sách bảo mật
  Để bảo quản và sự dụng thông tin cá nhân một cách thích hợp chính tôi sẽ tiến hành liên tục việc cải tiến, sữa chữa định kỳ hệ thống bảo quản thông tin cá nhân. Tiến hành chỉnh sửa, cải tiến liên tục.

Ban hành:Ngày 1 tháng 7 năm 2007( Bình hành năm thứ 19)
Chỉnh sửa:Ngày 22 tháng 11 năm 2013( Bình hành năm thứ 25)
Giám đốc công ty TNHH FREEPLUS Suda Kentaro

CÁC HẠNG MỤC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG CÔNG KHAI

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân (Trường hợp nhận bởi văn bản trực tiếp)

Công ty chúng tôi công khai việc sử dụng thông tin cá nhân trong ham vị sử dụng như bên dưới căn cứ theo quy định của pháp luật về bảo quản thông tin cá nhân theo điều 18 mục 1 JIS Q 15001:2006.

(Thông tin khách hàng)

 1. Đề xuất, cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ và các sản phẩm sử dụng của công ty chúng tôi
 2. Nghiệp vụ kinh doanh kèm theo hoặc mua bán các dịch vụ và sản phẩm sử dụng của công ty chúng tôi
 3. Yêu cầu như thăm dò, điều tra liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm sử dụng của công ty chúng tôi
 4. Bảo trì các sản phẩm, hỗ trợ khách hàng
 5. Thi hành hợp đồng với khách hàng
 6. Hỏi đáp liên ạc với khách hàng
 7. Hỏi đáp liên lạc đến cổ đông
 8. Khai phát sản phẩm công ty
 9. Thực hiện nghiệp vụ ủy thác( khai phát hệ thống/thiết kế/bảo trì)

(Thông tin Guide)

 1. Liên lạc từ công ty chúng tôi
 2. Cung cấp đến các nơi cung cấp dịch vụ như Hotel, xe Bus, Nhà hàng
 3. Cung cấp đến các công ty du lịch địa phương
 4. Nghiệp vụ kế toán

(Thông tin nhân viên)

 1. Quản lý nghiệp vụ nhân sự
 2. Nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng
 3. Quản lý tiền lương
 4. Quản lý sức khỏe
 5. Quản lý phúc lợi
 6. Quản lý an ninh
 7. Quản lý kinh doanh

(Thông tin người ứng tuyền)

 1. Sơ tuyền
 2. Liên lạc đến ứng viên

Hơn nữa, Trương hợp cần thiết sử dụng thông tin cá nhân của người yêu cầu vượt quá mục đích sử dụng đã công khai, hiển hiện sẽ liên lạc điều đó đến người yêu cầu. Sẽ sử dụng sau khi được sự đồng ý của người thỉnh cầu.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân ( Trường hợp ngoài nhận bởi văn bản trực tiếp)

(Thông tin khách du lịch)

 1. Cung cấp đến Hotel, xe Bus, Nhà hàng và Guide
 2. Nghiệp vụ Visa

(Cung cấp đến Hotel, xe Bus, Nhà hàng và Guide)

 1. Hỏi đáp và đặt dịch vụ

(Thông tin được công khai trên Internet)

 1. Hỏi đáp

Cung cấp thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp sau đây công ty chính tôi sẽ không công khai hoặc cung cấp thông tin cá nhân đến người thứ 3 các trường hợp sau.

 1. Trường hợp có đồng ý của người yêu cầu
 2. Trường hợp dựa theo pháp lệnh
 3. Trường hợp gặp khó khan khi lấy sự đồng ý của người yêu cầu cần thiết để bảo đảm tài sản, thân thể hoăc sinh mệnh
 4. Trường hợp ủy thác thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt mục đích sử dụng
 5. Trường hợp tiến hành sáp nhập, chia cắt, chuyển nhượng kinh doanh thừa kế kinh doanh

Công khai thông tin cá nhân

Về việc bảo quan thông tin cá nhân tại công ty chúng tôi, chúng tôi luôn tôn trọng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo quản thông tin cá nhân tại công ty chúng tôi. Khi có yêu cầu về việc đang nhập thông tin cá nhân, đính chính, xóa bỏ hoặc đình chỉ sử dụng, sau khi từ khách hàng, sau khi chúng tôi xác nhân với bản thân khách hàng sẽ trả lời trong phạm vi và thời hạn hợp lý. Tùy theo nội dung yêu cầu cũng có trường hợp cần nộp đơn đang ký từ công ty chúng tôi. Đồng thời về công khai thông tin cá nhân có trả lệ phí, khi cần thiết đang ký xin liên hệ với người phụ trách thông tin cá nhân.

Hỏi đáp thông tin cá nhân và tên doanh nghiệp

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin cá nhân của bản thân hoặc về phương châm bảo quản thông tin cá nhân xin hãy liên hệ với người phụ trách như sau.

【Liên hệ】
Công ty TNHH FREEPLUS Giám đốc Suda Kentaro
Người phụ trách uản lý thông tin cá nhân: Kanda Hidetomi
TEL:+81-6-
7638-6332
FAX:+81-6-7638-6335
E-mail:privacy@freeplus.co.jp