Công ty FREEPLUS chúng tôi đang tuyển nhân viên mới, chỉ cần có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật.